توچال دوم - 1

Posted by
Hessam (Tehran, Iran) on 7 November 2011 in People & Portrait.

توچال دوم نهم شهریورماه اتفاق افتاد. بر خلاف توچال اول این یکی توی روز بود. دایی حسین و فروغ مهمانان ویژه ی گروه بودند، راحله اومده بود و امیر هم نیومده بود. تولد دایی حسین بود و تبریک و شیرینی. همین طور نزدیک سالگرد فوت آقابزرگ بود و یادی هم از آقابزرگ کردیم. از طرف دیگه نزدیک سالگرد دوازده شهریور بود. خلاصه این که خیلی مناسبتا بود. بقیه رو نمی دونم ولی برای خود من این گردشمون تا به امروز شادترین بوده.

Canon IXY 30S 1/640 second F/2.0 ISO 125 5 mm
 

Canon IXY 30S
1/640 second
F/2.0
ISO 125
5 mm

خاله-مریم
حسنا
حسام
فائزه
فریدا
صوفیا